Registrera dig

Fält med * måste fyllas i

Användarnamn *
Kodord: *
Bekräfta kodord: *
 
E-mail: *
Namn: *
Adress: *
Postnr och Postort:  *  *
Telefon: *
Mobilnr:

Limpopo Travel A/S och Diana Jaktresor benämns som Resebyrån i den följande texten

Lagen om paketresor

Alla researrangemang är underställd ”Lagen om paketresor”, där det bland annat tas hänsyn till kundens rättigheter. Resebyrån skall kunna dokumentera att de vid beställning av en resa och före deposition är betald av kunden, har gjort denna uppmärksam på alla tänkbara omständigheter omkring resan, alla kostnader, skäl för ändringar mm. Resebyrån hänvisar i samband med detta till Resebyråns katalog, prislista, faktura, voucher, rese/deltagarbevis, praktiska informationer samt särskild produktansvarsförsäkring.

Avbeställning

Resebyråns partner kräver en deposition vid bokning, det är därför inte möjligt att betala tillbaka den inbetalda depositionen vid en eventuell avbeställning. Avbeställs resan mindre än 45 dagar före avresa är hela resans pris förfallen till betalning. Detta gäller inte vid tillfällen då det vid mindre än 14 dagar före avresa inträffar krig, naturkatastrofer eller liknande händelser i det land dit resan är ställd till. Vid dessa tillfällen ska hela det inbetalda beloppet återbetalas. Rör det sig om avbeställning vid sjukdom eller liknande situation, som kunden kan försäkra sig mot, läs avsnittet angående försäkring.

Avbruten resa

Om kunden av en eller annan anledning inte vill genomföra resan som bokats kan det inte bli någon återbetalning för outnyttjade dagar.

Ansvar

Resebyråns ansvar för saknat samt person – och sakskador är begränsat till det ersättningsbelopp som är fastställt i internationella konventioner, som gäller för de tjänsteutövare som resebyrån använder sig av vid genomförandet av den av kunden köpta resan. För internationell flygtransport är det i hänsyn till Warszawa Konventionen. Resegarantifonden – reg. Nr 1462 – vilken försäkrar kunden full återbetalning av inbetalda pengar samt hjälp i samband med hemresa vid tillfälle av Resebyråns betalningsinställning/konkurs. Varje krav på Resebyrån skall regleras enligt dansk lag och avgöras i dansk domstol. Resebyråns prislista är gällande under 2013. Det är klart angivet under vilka perioder priserna gäller. Kunden har eget ansvar för att underrätta sig om och fullfölja upplysningar, som är uppräknade i alla medsända publikationer och dokument under Allmänna villkor.

Resebyrån uppmärksammar att det kan uppstå oförutsatta ändringar i lagen om import eller export av troféer. Skulle en ny lagändring träda i kraft efter att jakten genomförts – och därmed omöjliggör export/import av troféer – kan det inte ställas krav på Resebyrån.

Ansvar för trofébehandling och transport

Vi vet alla att en troféjakt först är 100% över när troféerna har kommit till jägaren. Dessvärre uppstår det av och till problem med fel i trofébehandling, konservatorsarbete och transport. För att lösa sådana problem effektivt är det viktigt att man vet vem det är som har ansvaret för vad och inte minst vad man kan göra för att gardera sig bäst möjligt.

Jaktresebyråns ansvar

På största delen av våra troféjakter blir den första delen av trofébehandlingen – skinning,  saltning och avkokning - utförd i jaktområdet. Denna del av trofébehandlingen är som oftast en del av jaktresearrangemanget och ligger därför innanför vårt ansvarsområde som jaktresebyrå.

Om konservatorsarbetet och/eller trofétransporten ingår i ett samlat paket såld av Limpopo Travel A/S & Diana Jaktresor  är vi naturligtvis också ansvariga för denna del av processen. Vi säljer sådana paketlösningar i bl.a. Sydafrika och Namibia. Har du köpt en paketlösning som inkluderar konservatorsarbete och/eller trofétransport så framgår det alltid av din faktura.

Konservatorns ansvar

Så snart en trofé övergår till en extern konservator eller ett transportsällskap upphör vårt ansvar. Ansvaret ligger nu hos konservatorn eller transportfirman. Blir det fel hos konservatorn eller transportfirman ,  till exempel i form av fel skinn, fel i garvningen, fel monteringar, bort kommet, transportskador etc.  - så ska du själv lösa problemen direkt med den gällande  konservator eller transportfirma och inte med Limpopo Travel & Diana Jaktresor. Detta gäller oavsett om konservatorn / transportfirman är rekommenderad av jaktreviret eller Limpopo Travel & Diana Jaktresor.

Ditt ansvar

På de flesta jaktresor väljer du själv konservator och transportfirma. Det avtal du gör med dessa externa leverantörer är ditt ansvar och har inget med jaktresebyrån att göra. Detta gäller oavsett om den gällande firman ligger i jaktlandet, din hemort eller på något annat ställe. Därför är det också uteslutande ditt ansvar att lösa eventuella problem som uppstår i förbindelse med konservatorsarbete eller transport av dina troféer.

Du kan själv göra en del för att förebygga de mest vanliga problemen, följande  förhållningsregler.

Välj din samarbetspartner – konservator och transportfirma – med omsorg.

  1. Skaffa dig goda referenser 
  2. Var med till att säkra en korrekt märkning av dina troféer på jaktresedestinationen.
  3. Ta bra foto av dina troféer och sänd dem till din konservator då du är hemkommen från jakten tillsammans med en lista över vad det han kommer att mottaga och upplys honom om vilken transportfirma det är.
  4. Var säker på att din konservator vid mottagandet kontrollerar att ditt namn står på alla troféerna.
  5. Var säker på att din konservator checkar standarden på det mottagna meddetsamma och ögonblickligen gör anteckningar om skinn, horn eller kranier är skadat eller saknas. Be din konservator att omgående ge besked till dig om resultaten.
  6. Teckna en försäkring  för transport av dina troféer så eventuella transportskador och bortkommet är försäkrat.
  7. Kommunicera löpande med konservator och transportfirma så att du vet var dina troféer är i processen. Det gör att du kan lösa små problem som eventuellt uppkommer.
     

Betalningsmöjligheter

Nordea Bank Danmark A/S

Ramsherred 10

DK-5700 Svendborg

 

DKK-KONTO

REG. NR. 2680

KONTO NR. 8474 909 663

SWIFT KODE: NDEADKKK

IBAN:DK  6120008474909663

 

SEK-KONTO

KONTO NR. 64113-4 SEK

SWIFT KODE: NDEASESS

IBAN: SE7695000099603400641134

 

NOK-KONTO

KONTO NR. 6021 07 16451

SWIFT KODE: NDEANOKK

IBAN: NO 5360210716451

 

USD-KONTO

REG. NR. 2680

KONTO NR. 5036 071 631

SWIFT KODE: NDEADKKK

IBAN: DK 4220005036071631

 

EURO KONTO

REG. NR. 2680

KONTO NR. 5036 060 281

SWIFT KODE: NDEADKKK

IBAN DK 6920005036060281

 

RABOBank

REKNR. 1377.29.855

SWIFT KODE: RABONL2U

IBAN NL17RABO0137729855

 

Bokning och betalning

När resan bokas skall deposition, 50 % av resans pris, betalas inom 10 dagar – om annat inte är avtalat. Anmälningen är bindande för kunden och resebyrån när depositionen är betald. Resterande belopp skall betalas 45 dagar före avresan. Om inte ovanstående betalningsvillkor fullföljs är Resebyrån i sin fulla rätt till att annullera resan och behålla eventuellt inbetalt deposition. Översänds en kravfaktura från Resebyrån kommer det att bli faktureras ett kravbelopp på DKK 175:- Det kommer också uttas ränta på 1,5 % pr. påbörjad månad.

Copyright

Resebyrån vill uppmärksamma på att det är copyright på samtliga bilder och texter i kataloger och annat tryckmaterial. Bilderna är inte nödvändigtvis använda under de enskilda partner och/eller land.

EU – vapenpass

För resor utanför EU krävs inte EU – vapenpass, om inte kunden gör ett uppehåll i ett EU – land på väg till destinationen. För resor till EU – land krävs EU – vapenpass.

Flygbiljetter

Är flygbiljetterna utställda kan de inte ändras eller annulleras. Resebyrån uppmärksammar att det är kundens ansvar att upplysa det korrekta namnet till Resebyrån. Det är mycket viktigt att det är samma namn som det står skrivit i passet och eventuellt visum. Är biljetten utskriven med fel namn kan det vid vissa tillfällen kosta en ny biljett samt vid vissa tillfällen en ändringskostnad på ca SEK 1 175:-

Dessa regler kommer från flygbolagen. Utöver dessa avgifter för ändring av biljetten kräver Resebyrån en administrationsavgift på DKK 600:- Det är kundens ansvar att biljetter och andra resedokument är utställt med korrekt namn.

Flygresan

Kunden skall vid incheckningsdisken på flygplatsen försäkra sig om att få alla nödvändiga dokument för resans genomförande. Kunden har också eget ansvar att orientera sig om eventuella ändringar i tidtabeller och skall vid resor till andra kontinenter återbekräfta returresan senast 72 timmar före avresan.

Jaktförsäkring

Resebyrån har genom  samarbete med Europäiske ERV Rejseforsikring, utarbetat Resebyråns speciella jaktreseförsäkring. Denna försäkring kan endast tecknas hos Resebyrån och kan inte kopplas samman med andra försäkringar på marknaden. Försäkringen innehåller såväl avbeställnings – som en reseförsäkring och är skräddarsydd till jägare.

Med avbeställningsförsäkringen är man skyddad, om en akut sjukdom drabbar dig, dina närstående eller följeslagare före avresan. Men man är också skyddad om man avbeställer resan på grund av fysisk skada uppkommen vid olyckshändelse, som försämrar resan värde och upplevelse för en jägare. Vid de tillfälle kommer Resebyrån att utställa ett tillgodo bevis på det inbetalda beloppet. Under själva resan täcker Resebyråns jaktförsäkring många viktiga punkter, såsom ersättningsresa, följeslagare vid sjukdom, ansvar, bagage mm. För fler detaljer läs informationen från Europäiske Rejseforsikring eller fråga efter vår försäkringsfolder. Om man under resan kommer i en akut situation som berörs av försäkringen har Europäiske jourtcentral öppet dygnet runt på telefon +45 70 10 90 30.

Den speciella avbeställningsförsäkringen på 4 % av resans pris som vi erbjuder i samarbete med Europäiske utlöser – vid tillfälle av avbeställning som är ersättningsberättigad – ett tillgodo bevis till en ny resa med Resebyrån. Önskar man istället att få pengarna tillbaka skall man teckna den normala avbeställningsförsäkringen på 6 % av resans pris.

Avbeställningsförsäkring ska tecknas samtidigt med beställning av resan eller senast vid betalning av depositum.

Reseförsäkringen innehåller jaktansvar (utöver det man har genom medlemskap i Jägarförbundet eller dylikt).

Allmänt

Kunden skall alltid komma ihåg att läsa resebyråns allmänna informationer angående det enskilda resmålet där det kan finnas mycket viktig information för just detta resmål.

Import av troféer

Det kan finnas en del djur som omfattas av Washington-konventionens lista över skyddade djurarter. Dessa djurarter kräver importtillstånd från myndigheterna i kundens hemland. Det är kundens eget ansvar att införskaffa detta tillstånd. Kontrollera www.cites.org för närmaste kontor.

Kontakt via jourtelefon

Resebyrån nås 24 timmar dygnet runt vid tillfälle av en nödsituation – numret lämnas i samband med avresedokumenten. Normalt är kontoret öppet måndag till fredag kl.0 8.30 – 17.00  på telefon (+45) 62 20 25 40 eller (+45) 62 23 11 10 .  Torsdag dock 09.00 – 17.00.

Kreditkort

Vid online betalning kan det betalas med olika korttyper – dock mot en mindre avgift. Se aktuell information på www.limpopo.dk

Överlåtelse av resa

Om kunden önskar att överlåta resan till en annan, är det möjligt mot en ändringsavgift på minimum SEK 600:-  Ändringen är dock beroende av att det finns möjlighet för ombokning av eventuellt flyg, jaktområde etc. Detta kräver dock att resebyrån blir informerad och det sker minst 30 dagar före avresa, så att nödvändiga ändringar kan klaras av. Både kunden och den person som övertar resan, ansvarar för eventuellt restbelopp och de extra kostnader i förbindelse med överlåtelsen.

Priser

Priserna i katalogen är nämnt i danska kronor där det inte är angivet annat. Vid paketpriser där flygresan ingår, är dessa flygpriser baserade på lägsta ekonomiklasspris. Vi reserverar oss för lediga platser i denna prisklass på flyget.

Prisändringar

Vid ändringar av flygpriser, skatter, avgifter, bränsletillägg mm förbehåller resebyrån sig rätt till att ändra priserna fram till avresedagen. Prisändringen kan också orsakas av svängningar av valutakurser. Är det till exempel köpt ett arrangemang för SEK 20 000:-  som är baserat på US- dollar  pr. den 23/10 2012 då kursen var 6.61  och kursen har stigit till 7.00 på inbetalningsdagen,  kommer det en prisstegring på 5,9% på den del av resan som avräknas i US-dollar. Vid detta tillfälle kan det vara 15.000:-  som skall betalas senare. Kursförändringen kommer då vara 5,9 % av 15.000 =  SEK 885

Reklamationer

Om du mot förmodan upplever problem på din resa ska du fortast möjligt informera oss om detta. Det ska du göra så vi har möjlighet att rätta till det. Du ska reklamera direkt till våra representanter på stället/reviret vad problemet är. Om våra representanter inte löser problemet ska du omedelbart kontakta oss på vår jourtelefon +45 30262540 (sänd inte sms) eller på huvudnummret +45 62202540.  Om du inte följer dessa riktlinjer kan du mista rätten till att klaga över problemen i efterhand i förhållande till paketreselagen § 26

Transport under jakten

Vid de arrangemang där man tar sig fram till resmålet med egen bil eller hyrbil och använder den under jakten i jaktområdet sker detta på eget ansvar. Utnyttjas jaktguidens eller jaktområdets bilar, måste man vara förberedd på att betala extra för detta. Enda undantaget för detta är när det tydligt framgår att transporten på jaktområdet ingår i priset.

Vaccination

Resebyrån rekommenderar att ta kontakt med egen läkare i god tid före avresan för att försäkra sig om korrekt information. Se också Resebyråns allmänna informationer för det aktuella resmålet.

Vapen och ammunition

Reser du med vapen och ammunition är det några enkla förhållningsregler. Resebyrån vill informera om, hur man reser med vapen och ammunition samt ansöker om importtillstånd och anmälning av vapen till flygbolagen. Som med allt annat bagage är det en risk för att vapenkofferten är försenad eller bortkommen. Skulle detta ske ger det inte kunden rätt att annullera eller få avdrag på resans pris, om Resebyrån inom 2 dygn kan skaffa fram ett ersättningsvapen. Önskar kunden att inte resa med vapen, kan det oftast hyras ett vapen på jaktreviret mot en mindre avgift.

Ändring i arrangemanget, före och efter resans början

Om en resa ändras av Resebyrån eller annulleras, skall kunden snarast möjligt informeras härom. Kunden skall i rimlig tid likaså informera Resebyrån om eventuella krav i förbindelse med ändringen eller annulleringen. Sker inte detta, bortfaller rätten till att ställa krav giltigt.

Det kan dock inte ställas krav om Resebyrån redan vid bokningen har reserverat sig för eventuella ändringar vid ett specifikt arrangemang, eller om ändringen är förorsakat av tredje man, och om resebyrån inte förutse och förbehållit det vid bokning av resan.

Önskar kunden själv före avresa att ändra resan, avkrävs det minimum en ändringsavgift på SEK 600:-  per ändring. Alla arrangemang kan inte ändras. Om ett arrangemang avkortas kommer det inte resultera i reducerat pris.

Hemtransport av troféer

Resebyrån erbjuder hjälp med hemtransport av troféer från några av destinationer. Om man inte önskar att utnyttja Resebyråns hemtransport, är det kundens eget ansvar att få troféerna hem från det aktuella jaktlandet. Resebyrån rekommenderar jägaren att teckna en försäkring, som täcker troféerna vid en eventuell olycka. Denna försäkring tecknas hos den speditör man själv väljer.

Förbihåll för eventuella tryckfel

Limpopo Travel A/S och Diana Jaktresor – december 2016.

Testjakt

Vi vill för ordningens skull förklara och sammanfatta vad en testjakt egentligen är:

Testjakter arrangerar vi på nya revir, som vi tror på, men där vi saknar möjlighet att själv prova det praktiskt. Testjakterna är alltid billigare än samma jakter framöver. Jakterna är och hela arrangemanget är helt utan någon garanti för kvalitet – och det är precis det som skall provas!

En jaktledare som tar emot en testgrupp, vet att han går upp för ”examen” och att framtidens jägare från LIMPOPO/DIANA beror på testgruppens upplevelser. Därför genomförs de flesta förstagångsjakter som regel mycket bra – men som sagt ”take it – or leave it”

Ibland men mycket sällan kan det förekomma att vi på grund av olika faktorer också med kort varsel måste ställa in en planerad testresa. Vid en eventuell inställd testjakt får man naturligtvis återbetalt det inbetalda beloppet, men därutöver kan inget ersättningskrav ställas.

Vi tar inte emot reklamation angående jaktarrangemanget vid testjakt. Vi förutsätter också självklart en rapport till LIMPOPO/DIANA efter hemkomst.

Auktionsvillkor

Resans pris

På auktionen är resans pris det högsta budet + gällande avgift vid klubbslaget. Limpopo Travel A/S beräknar icke procentuellt påslag på budsumman på en resa.

Betalning

Resor köpta på vår auktion skall betalas senast 3 vardagar efter auktionens avslutning. Betalningen kan ske via nätet, bank, kreditkort, betalkort eller kontant på våra adresser. Betalas inte resan inom denna tid har Limpopo Travel rätt att annullera köpet och sälja resan till annan intressent. Köparen har ingen äganderätt över resan förrän denna är fullt betald inklusive eventuella omkostnader.

Ingen rätt till byte ellerångervecka

Köparen har inte – som vid handel på nätauktioner som handlar med exempelvis antikviteter rätt att ångra sig vid köp av resa (se ”Lag om vissa förbrukaravtal” paragraf 17, st. 2 nr. 1) Detta innebär att köp är bindande.

Bud

Givet bud är bindande och kan inte återtas. Bud på auktionen är synliga, men den som gett budet framstår endast med sitt kundnummer, och är därmed anonym i förhållande till andra budgivare. Bud som inkommer under de sista minuterna innebär automatiskt en förlängning av budgivningen, så att alla intresserade får möjlighet att bjuda färdigt.

Resebeskrivning

Limpopo Travel beskriver resorna efter bästa förmåga. Resorna presenteras med värdering och lägstapris, om ett sådant är fastsatt. Eventuellt lägstapris är alltid synligt. Limpopo Travel garanterar för att beskrivningen är korrekt men skulle det efter auktionen visa sig att beskrivningen är behäftad med väsenliga fel är köparen berättigad att annullera köpet. Köparen får vid sådant tillfälle budsumman tillbakabetald. Det är köparens eget ansvar att se till att alla personliga tillstånd som är nödvändiga för att genomföra köpt resa (såsom giltigt jaktkort, vapenlicens, försäkring mm) är i ordning för resans genomförande.

Tekniskt förbehåll

Limpopo Travel förbehåller sig rätten att avbryta, förlänga eller ändra auktionen, om intrång och missbruk via nätet, tekniskt fel eller andra förhållande som efter våra bedömningar nödvändiggör detta, förekommer. Av samma orsak kan en handel i vår online shop annulleras. Limpopo Travel åtar sig inte något ansvar för fel och förseningar som kan tillskrivas kundens internetuppkoppling, dator eller software.

Sekretess

Kundens personliga upplysningar hanters strängt förtroligt och lämnas inte ut till utomstående.

Tvist

Eventuell tvist avgörs av dansk domstol, Svendborg Byret eller Vetre Landsret som jurisdiktion.

Ändringar och tillägg till dessa köpeavtal förbehålls.